Anunțuri Asistență Socială

LEGISLAȚIA BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Condiții Acordare Stimulent educațional

L 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată

L 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

L 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare

L 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

L 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

OUG  70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011

ACTE NECESARE

Acte Necesare Alocație copil născut în străinatate

Acte Necesare Alocație de stat pentru copii

Acte Necesare Anchetă CPC – în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecția Copilului

Acte Necesare ASF – alocație pentru susținerea familiei

Acte Necesare Asistent-grav – angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

Acte Necesare Curatelă specială

Acte Necesare Evaluare complexă copil grad handicap

Acte Necesare Handicap grav – acordare indemnizației pentru persoana cu handicap grav

Acte Necesare Obținere acord schimbare Asistent personal la Indemnizație de însoțitor

Acte Necesare Plasament familial

Acte Necesare Stimulent creștere copil/indemnizație creștere copil

Acte Necesare Stimulent educational

Acte Necesare VMG – ajutor social (venit minim garantat)

Opis Dosar Stimulent creștere copil / indemnizație creștere copil

CERERI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cerere Ajutor de Urgență

Cerere modificare date

Cerere acordare ajutor social

Cerere stimulent educațional

 PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI

Adresă Poliție

Adresă Primărie

Cerere Ordin de protecție

Minută

Notă telefonică

PERSOANE CU HANDICAP COPII ȘI ADULȚI

Acte necesare instituționalizare persoane cu dizabilități

Anchetă handicap adult

Cerere instituționalizare persoane cu handicap

Cerere schimbare Asistent Personal la Indemnizație Însoțitor

Cerere tip anchetă

Cerere tip evaluare la domiciliu

Cerere tip persoană cu handicap – se completează doar de către persoana cu handicap

Cerere tip reevaluare

Contestație comisie

PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Acte necesare instituționalizare persoane vârstnice

Cerere instituționalizare persoane vârstnice

PROTECȚIA COPILULUI

Anchetă sociala copil cu handicap

Cerere tip evaluare caz nou

Contract consiliere

Contract furnizare servicii

Factorii de mediu

Fișă evaluare psihologică copil

Fișă medicală sintetică

Fișă psihopedagogică

Fișă redirecționare caz

Plan de intervenție

Raport consiliere

Raport de vizită

Raport evaluare inițială

Raport închidere caz

FORMULARE TIP ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Lista bunuri excludere ajutor social

Schimbare reprezentant legal

Incuviintare mandat

Documente alocatie 0-18 ani

Incuviintare copil peste 14 ani

Declaratie pe propria raspundere

Cerere

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

Cerere tineri 18 ani

Cerere ICC

Cerere crestere copil

Cerere alocatie plasament

Ancheta_sociala

Anexa 1 cerere alocatie

Anexa 2 adeverinta angajator

ANUNT  intocmire plan de activitati sezoniere pentru anul 2021