ACHIZIȚII PUBLICE

UAT Comuna Paunesti vă invită să depuneți ofertă la procedura de atribuire a contractului cu obiectul PACHET ALIMENTAR PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII DIN CADRUL ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI PAUNESTI 2021 ”, ce se va desfășura până la sfarsitul anului 2021 în conformitate cu documentația atribuțiilor prezentate. .

Ofertele vor fi depuse pana la data de 05.10.2021, ora 12.00 la sediul UAT Comuna Paunesti, Str. Unirii, nr. 1, localitatea Paunesti, județul Vrancea.

Relații suplimentare se pot obține de la UAT Comuna Paunesti, Tel 0237268104, Fax: 0237268104, e-mail: primaria@paunesti.ro

1. Invitatie de participare

2. Documentatie-de-atribuire

3. Caiet de sarcini masa calda

4. 5.-Formular-DUAE 

5. 6.-Formular-de-oferta-financiara-centralizator

6. 7.-Matrice-de-conformitate

7. 4.-Declaratii-privind-conditiile-de-munca

8. 8.-Model-de-contract